Marin Traura, Susana, Departament de Teoria de l’ Educació. Universitat de València.