Cebollada, Àngel, Departament de Geografia de la UAB i membre del col·lectiu Tàndems